Tüketici Hukuku Kongresi

Türkiye’nin en büyük hukuk organizasyonu 8. Tüketici Hukuku Kongresi 22-23-24 Kasım’da Radyo Viva sponsorluğunda Doğuş Üniversitesi Acıbadem Kampüsü'nde Detaylı bilgi için http://www.tuketicihukukukongresi.com 1. GÜN: 22 KASIM PERŞEMBE 08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ 09.30 - 10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNU GELİŞTİREN KURULUŞLAR 2018 ÖDÜL TÖRENİ 10.30 – 12.15 1. OTURUM: BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi) Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bileşik Faiz Yasağı Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi): Kredi Kartının Haksız Kullanımında Tüketicinin Durumu Aydın AĞAOĞLU (TBM Onursal Başkanı):Hesap İşletim Ücretleri Mücadelesi Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : ICO (İlk Dijital Para Arzı) ve Yatırımcının Korunması 12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 13.00 – 14.30 ÖĞLE ARASI 14.30 – 15.15 2. OTURUM: TEMEL SORUNLAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Customonster (Canavar Tüketici Kavramı) Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi) : Tüketicinin Haksız Rekabet Uygulamaları Karşısında Ceza Hukuku Himayesinden İstifadesi 15.15– 15.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 15.45– 16.00 Çay Kahve Molası 16.00 – 16.45 3. OTURUM: USUL HUKUKU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) : Konkordatonun Mevcut Dava ve Takiplere Etkisi Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı) : İstinaf Yargılamasına Başvuru ve Yargılama Safhaları 16.45 – 17.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 17.15 1. Gün Kapanışı 2. GÜN: 23 KASIM CUMA 10.00 – 11.45 4. OTURUM: İNŞAAT SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi) Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.) :Kentsel Dönüşümde Güçlendirme Olgusunun Güncel Sorunları Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi) : Yargıtay Uygulaması IşığındaKonut Satışlarında Ayıplı İfa ve Eksik İfa Ayırımı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Eleştirisi Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican (İstanbul Kültür Üniversitesi) : İnşaat Sektöründe Reklamlardan Doğan Hukuki Sorumluluk Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi) : Tapu Tescil Davaları 11.45 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 12.45– 13.00 Çay Kahve Molası 13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI 14.00 – 14.45 5. OTURUM TIP VE İLAÇ SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) : İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.) : Malpraktis Davaları 14.45 – 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 15.15 – 16.00 6. OTURUM ENERJİ SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi) Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Tekelleşme, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukuku Sorunları: Rekabet Kurulu'nun Elektrik Piyasası Kararları Hakkında Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Sözleşmeleri 16.00– 16.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 16.20 – 16.40 Çay Kahve Molası 16.40 – 17.20 7. OTURUM TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi) : Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Ziya ve Hasardan Doğan Tazminatın Belirlenmesi Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi) : Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları 17.20– 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası 18.00 – 18.40 8. OTURUM GIDA VE ÇEVRE SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) : Tüketicinin Çevre ve Ürün Zararlarından Korunması Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tohum Yasaları ve Tüketici Hakları İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Hukuk Analizi 18.40 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 19.00 2. Gün Kapanışı 3. GÜN: 24 KASIM CUMARTESİ 11.00 – 12.00 9. OTURUM FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Yarı Robot ve Yarı İnsan: Cyborg’un Hukuki Statüsü Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Yapay Zeka - Ensdütri 4.0 ve Robot Üreticiler Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi) : Genetik Müdahale Ve Alfa Bebekler 12.00 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 12.45 – 13.45 ÖĞLE ARASI 13.45 – 14.30 10. OTURUM OTOMOTİV SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.) Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi) : Ayıplı Otomobillerde Misli İle Değişim ve Amortisman Bedeli Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi):Otomotiv Sektöründe Garanti Belgesi Uygulamasına İlişkin Düşünceler 14.30 – 15.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 15.00 – 15.15 Çay Kahve Molası 15.15 – 16.00 11. OTURUM: BİLİŞİM SEKTÖRÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) : Tüketicilerin Kişisel Verilerinin Korunması Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi) : Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleştirilen E-Ticarette Tüketicinin Korunması 16.00 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap) 16.30 Kongre Kapanışı

Diğer Haberler